Kurumsal » Değerlerimiz

Değerlerimiz

Liderlik

FIT Solutions, bilişim teknolojileri alanında lider bir kuruluş olmayı amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmanın en iyi yolu da bilişim teknolojisinin ve uygulamalarının anlaşılması ve takip edilmesidir.

İşbirliği

FIT Solutions, bilgi birikiminin paylaşılıp artırılabilmesi amacıyla, bilişim teknolojisi sektörü içerisinde faaliyet gösteren şirketler için işbirliğine uygun bir ortam oluşturmaktadır. FIT Solutions, bu anlayışın teknoloji geliştirme tedarikçileri ve müşteriler açısından bir artı değer oluşturduğu inancındadır.

İnsan Kaynağı

İnsan unsuru, bilişim teknolojisinin gerektirdiği kaynaklar arasında kilit bir konumdadır. İnsan değerinin bilinci ile daima çalışanlarının bilgi birikimini ve farkındalığını geliştirmeyi amaçlayan FIT Solutions, nitelikli danışmanlar yetiştirmekte ve iş ortaklarına eğitim programları sunmaktadır.

Araştırma ve Geliştirme

FIT Solutions, yeni teknolojilere ilişkin teknoloji bilincinin ve bunlarla ilgili fırsatların tümünün sürdürülmesi doğrultusunda devamlı olarak araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmektedir. FIT Solutions, bu çalışmalarının başarıya ulaşması için uygun metotları belirlemekte ve uygulamakta, yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulamaya geçirilmesi için katma değer sağlamaktadır.

Bütünsel Yaklaşım

FIT Solutions, asli hedef olarak, yeni bir Bilişim Teknolojisi Projesine başlanması düşünülürken ilk akla gelen yetkin kaynak olmayı amaçlamaktadır. FIT Solutions’ ın ayırt edici özelliği, projelerine yönelik bütünsel yaklaşım yetkinliğidir.

Güvenilirlik

FIT Solutions prensipli ve özverili bir tutum ile iş ortakları için daima güvenilir bir tedarikçi olmayı amaçlar. FIT Solutions’ ın güvenilirliği; dürüstlük ve taahhüt edilen sonuçların zamanında sunulması ile tesis edilmiştir.

Kaydınız başarıyla alındı! Teşekkürler.